Wednesday, 24 October 2012

Al Quran with English Translation Complete Mp3 By Qari Waheed Zafar Qasmi


Al Quran - Qari Waheed Zafar Qasmi with English Translation Complete Mp3 Download

Name of Surah

Download / Play

Size

 ISO.ASP
0.01 MB
 SURAH 001 - ALFATIHAMP3
0.83 MB
 SURAH 002 - ALBAQRAH A. MP3
41.51 MB
 SURAH 002 - ALBAQRAH B. MP3
42.37 MB
 SURAH 002 - ALBAQRAH C. MP3
42.67 MB
 SURAH 002 - ALBAQRAH D. MP3
2.57 MB
 SURAH 003 - AALIIMRAN A. MP3
38.27 MB
 SURAH 003 - AALIIMRAN B. MP3
33.09 MB
 SURAH 004 - ANNISA A. MP3
9.21 MB
 SURAH 004 - ANNISA B. MP3
42.01 MB
 SURAH 004 - ANNISA C. MP3
26.8 MB
 SURAH 005 - ALMAAIDAH A. MP3
15 MB
 SURAH 005 - ALMAAIDAH B. MP3
42.07 MB
 SURAH 005 - ALMAAIDAH C. MP3
0.67 MB
 SURAH 006 - ALAN'AAM A. MP3
41.99 MB
 SURAH 006 - ALAN'AAM B. MP3
18.48 MB
 SURAH 007 - ALA'ARAF A. MP3
23.87 MB
 SURAH 007 - ALA'ARAF B. MP3
42.54 MB
 SURAH 008 - ALANFAAL. MP3
27.14 MB
 SURAH 009 - TOBA A. MP3
15.1 MB
 SURAH 009 - TOBA B. MP3
36.52 MB
 SURAH 010 - YUNUS A. MP3
5.46 MB
 SURAH 010 - YUNUS B. MP3
30.12 MB
 SURAH 011 - HUD A. MP3
11.66 MB
 SURAH 011 - HUD B. MP3
27.31 MB
 SURAH 012 - YUSUF A. MP3
15.33 MB
 SURAH 012 - YUSUF B. MP3
19.33 MB
 SURAH 013 - R'AD. MP3
16.55 MB
 SURAH 014 - IBRAHIM A. MP3
6.53 MB
 SURAH 014 - IBRAHIM B. MP3
10.14 MB
 SURAH 015 - ALHIJR .MP3
14.21 MB
 SURAH 016 - ALNAHAL A. MP3
17.8 MB
 SURAH 016 - ALNAHAL B. MP3
19.85 MB
 SURAH 017 - BANIISRAIL A. MP3
22.54 MB
 SURAH 017 - BANIISRAIL B. MP3
8.09 MB
 SURAH 018 - ALKAHF. MP3
30.91 MB
 SURAH 019 - MARYAM A. MP3
3.37 MB
 SURAH 019 - MARYAM B. MP3
15.06 MB
 SURAH 020 - TAHA. MP3
25.05 MB
 SURAH 021 - ALANBIAA A. MP3
2.39 MB
 SURAH 021 - ALANBIAA B. MP3
21.99 MB
 SURAH 022 - ALHAJJ A. MP3
20.66 MB
 SURAH 022 - ALHAJJ B. MP3
5.09 MB
 SURAH 023 - ALMUMINOON. MP3
21.26 MB
 SURAH 024 - ANNOOR A. MP3
15.87 MB
 SURAH 024 - ANNOOR B. MP3
8.52 MB
 SURAH 025 - ALFURQAAN. MP3
17.68 MB
 SURAH 026 - ALSHUA'RAA A. MP3
15.9 MB
 SURAH 026 - ALSHUA'RAA B. MP3
10.01 MB
 SURAH 027 - ANNAMAL. MP3
23.98 MB
 SURAH 028 - ALQASAS A. MP3
8.93 MB
 SURAH 028 - ALQASAS B. MP3
18.52 MB
 SURAH 029 - ALA'NKABOOT. MP3
20.39 MB
 SURAH 030 - ARROOM A. MP3
3.45 MB
 SURAH 030 - ARROOM B. MP3
12.41 MB
 SURAH 031 - LUQMAN. MP3
9.71 MB
 SURAH 032 - ASSAJDAH. MP3
6.97 MB
 SURAH 033 - ALAHZAB A. MP3
12.55 MB
 SURAH 033 - ALAHZAB B. MP3
15.3 MB
 SURAH 034 - SABA. MP3
16.69 MB
 SURAH 035 - FATIR A. MP3
10.14 MB
 SURAH 035 - FATIR B. MP3
4.96 MB
 SURAH 036 - YASIN. MP3
13.94 MB
 SURAH 037 - ASSUAFAAT. MP3
17.54 MB
 SURAH 038 - SAAD A. MP3
5.63 MB
 SURAH 038 - SAAD B. MP3
9.27 MB
 SURAH 039 - AZZAMAR. MP3
22.5 MB
 SURAH 040 - ALMUMIN A. MP3
10.62 MB
 SURAH 040 - ALMUMIN B. MP3
12.25 MB
 SURAH 041 - HAAMEEMASSAJDA. MP3
17.83 MB
 SURAH 042 - ALSHURA A. MP3
12.49 MB
 SURAH 042 - ALSHURA B. MP3
3.76 MB
 SURAH 043 - ALZUKHRUF. MP3
16.76 MB
 SURAH 044 - ALDUKHHAN. MP3
6.81 MB
 SURAH 045 - ALJASIA. MP3
9.23 MB
 SURAH 046 - ALAHQAF A. MP3
5.51 MB
 SURAH 046 - ALAHQAF B. MP3
7.42 MB
 SURAH 047 - MUHAMMAD. MP3
10.44 MB
 SURAH 048 - ALFATAH. MP3
10.44 MB
 SURAH 049 - ALHUJRAT. MP3
6.81 MB
 SURAH 050 - QAAF. MP3
7.42 MB
 SURAH 051 - ALZARIYAAT. MP3
7.76 MB
 SURAH 052 - ALTOOR. MP3
6.25 MB
 SURAH 053 - ANNAJM. MP3
6.78 MB
 SURAH 054 - ALQAMAR. MP3
7.19 MB
 SURAH 055 - ARRAHMAAN. MP3
7.92 MB
 SURAH 056 - ALWAQIAH A. MP3
6.3 MB
 SURAH 056 - ALWAQIAH B. MP3
2.05 MB
 SURAH 057 - ALHADEED. MP3
11.31 MB
 SURAH 058 - ALMAJAADLAH. MP3
9.2 MB
 SURAH 059 - ALHASHAR. MP3
8.99 MB
 SURAH 060 - ALMUTAHINA. MP3
6.85 MB
 SURAH 061 - ALSAFF. MP3
4.16 MB
 SURAH 062 - ALJUMA'A. MP3
3.32 MB
 SURAH 063 - ALMUNAFIQUN. MP3
3.58 MB
 SURAH 064 - ATTAGHABUN. MP3
4.79 MB
 SURAH 065 - ATTALAAQ. MP3
5.65 MB
 SURAH 066 - ALTAHREEM. MP3
5.37 MB
 SURAH 067 - ALMULK. MP3
6.19 MB
 SURAH 068 - ALQALAM. MP3
5.98 MB
 SURAH 069 - ALHAAQA. MP3
5.11 MB
 SURAH 070 - ALMA'ARIJ A. MP3
2.05 MB
 SURAH 070 - ALMA'ARIJ B. MP3
2.19 MB
 SURAH 071 - NUH. MP3
4.14 MB
 SURAH 072 - ALJINN. MP3
5.19 MB
 SURAH 073 - ALMUZAMMIL. MP3
3.83 MB
 SURAH 074 - ALMUDASSIR. MP3
4.93 MB
 SURAH 075 - ALQIYAMAH. MP3
3.05 MB
 SURAH 076 - ALDAHAR. MP3
5.09 MB
 SURAH 077 - ALMURSALAAT. MP3
4.56 MB
 SURAH 078 - ANNABA. MP3
4.04 MB
 SURAH 079 - ANNAAZIYAT. MP3
3.99 MB
 SURAH 080 - A'BASS A. MP3
1.73 MB
 SURAH 080 - A'BASS B. MP3
1.59 MB
 SURAH 081 - ATTAKWEER. MP3
2.33 MB
 SURAH 082 - ALINFITAAR. MP3
1.75 MB
 SURAH 083 - ALMUTAFFIFEEN. MP3
3.56 MB
 SURAH 084 - ALINSHIQAQ. MP3
2.21 MB
 SURAH 085 - ALBURUJ. MP3
2.15 MB
 SURAH 086 - ATTARIQ. MP3
1.46 MB
 SURAH 087 - ALA'ALA. MP3
1.5 MB
 SURAH 088 - ALGHASHIYA. MP3
1.9 MB
 SURAH 089 - ALFAJAR. MP3
2.83 MB
 SURAH 090 - ALBALAD. MP3
1.63 MB
 SURAH 091 - ALSHAMS. MP3
1.36 MB
 SURAH 092 - ALLAEEL. MP3
1.69 MB
 SURAH 093 - ALZUHAA. MP3
1.06 MB
 SURAH 094 - ALMNASHRA. MP3
0.6 MB
 SURAH 095 - ALTEEN. MP3
0.8 MB
 SURAH 096 - ALA'LAQ. MP3
1.56 MB
 SURAH 097 - ALQADR. MP3
0.7 MB
 SURAH 098 - ALBAIYYINA. MP3
1.87 MB
 SURAH 099 - ALZILZAAL. MP3
0.87 MB
 SURAH 100 - AL'ADIAT. MP3
0.98 MB
 SURAH 101 - ALQARIA. MP3
0.9 MB
 SURAH 102 - ALTAKASUR. MP3
0.77 MB
 SURAH 103 - ALASR. MP3
0.41 MB
 SURAH 104 - ALHUMAZA. MP3
0.86 MB
 SURAH 105 - ALFIL. MP3
0.63 MB
 SURAH 106 - QURAISH. MP3
0.54 MB
 SURAH 107 - ALMAOON. MP3
0.63 MB
 SURAH 108 - ALKAUSAR. MP3
0.38 MB
 SURAH 109 - ALKAFIRUN. MP3
0.73 MB
 SURAH 110 - ALNASR.  MP3
0.54 MB
 SURAH 111 - TABBAT. MP3
0.61 MB
 SURAH 112 - ALIKHLAS. MP3
0.4 MB
 SURAH 113 - ALFALAQ. MP3
0.61 MB
 SURAH 114 - ALNAAS. MP3
1.67 MB

0 comments:

Post a Comment

Copyright @ 2018 Islam Ka Noor.